• Dzisiaj jest: 22 lutego 2024
 • Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
 • Wakacje już za:
  • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Zasady nauczania online

Zasady nauczania na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.

 

 

 1. Organizacja pracy

 

 • Szkoła korzysta z systemu Microsoft Office 365, każdy uczeń zakłada indywidualne konto
 • Nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęć, realizację podstawy programowej
 • Uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu
 • Lekcje prowadzone są on-line. Do nauczania na odległość wykorzystywany będzie również e-dziennik, sms-y, maile, WhatsApp
 •  Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i  kształcenia na odległość uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń mających dostęp do Internetu wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym.
 • W razie braku odpowiedniego sprzętu, szkoła może pożyczyć laptop po podpisaniu umowy użyczenia przez rodziców/opiekunów
 • Plan zajęć zostanie tak dostosowany, aby każde dziecko w rodzinie mogło korzystać z lekcji
 • Rodzice/opiekunowie powinni zapewnić dziecku właściwe miejsce do nauki i motywować do pracy
 • Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów  mogą być oceniane.
 • Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.

                                                                                                          

 1.  Zasady lekcji on-line

 

 • Przed zajęciami należy wyłączyć wszystko, co jest na komputerze czy komórce
 • W czasie lekcji nie odzywamy się do siebie, nie krytykujemy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy innych
 • Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem
 • Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, upubliczniać
 • Głos na zajęciach zabieramy po kolei, nie podnosimy głosu
 • Kamerkę i mikrofon włączamy na wyraźne polecenie nauczyciela
 • Nieprzestrzeganie  zasad grozi wykluczeniem z lekcji

 

 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania – nauczanie zdalne
 • Przedmiotowe Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 •  Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 • Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ustalają nauczyciele przedmiotu
 • Ocenie podlega wiedza i umiejętności nabyte na lekcjach zdalnego nauczania.
 • Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.
 • O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

 

                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                              Bogumiła Sawaryn