• Dzisiaj jest: 03 marca 2024
 • Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
 • Wakacje już za:
  • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs plastyczny i fotograficzny

„Wiersze ocalają to, co podeptane.

W dobie komputerów  i techniki objawiają  się  jako coś ludzkiego, serdecznego,

co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami.        

Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość.”

                                                                                                   ks. Jan Twardowski 

 

Chcąc uczcić rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły ks. Jana Twardowskiego

zapraszamy Was do udziału w  dwóch konkursach:

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS

I-III na wykonanie ilustracji do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego

(wiersze znajdziecie tutaj)

PDFKonkurs plastyczny.pdf (749,06KB)

CELE KONKURSU:

 • uczczenie dnia urodzin Patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego
 • promowanie wartości przekazywanych w twórczości ks. Jana Twardowskiego,
 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat twórczości ks. Jana Twardowskiego,
 • zachęcanie do czytania oraz poznawania poezji poety,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,
 •  umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,
 • rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III

Wykonaj pracę plastyczną w formacie A4 dowolną techniką, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza. Zgłoszone prace muszą zawierać: imię i nazwisko autora, klasę (praca powinna być na odwrocie podpisana) i przekazana do wychowawcy lub opiekuna SU pani Doroty Piechaczek najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021r.

Wyniki konkursu oraz prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację swojej pracy.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:    

 • samodzielność, wkład pracy i estetykę          
 • walory artystyczne
 • pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej

Praca powinna być wykonana samodzielnie.  

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

na wykonanie fotografii do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego.

(wiersze znajdziecie tutaj)

PDFKonkurs fotograficzny.pdf (748,58KB)

 CELE KONKURSU:

 • popularyzacja fotografowania,
 • poznanie wierszy ks. Jana Twardowskiego,
 • uwrażliwienie na piękno poezji,
 • kształtowanie umiejętności łączenia fotografii i poezji.

 

 ZASADY UCZESTNICTWA:

Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i zapisane w formacie jpg.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 I kategoria – klasy 4 - 6
II kategoria- klasy 7 - 8

Ocenie będzie podlegało jedno zdjęcie wykonane do wybranego przez siebie utworu ks. Jana Twardowskiego, które należy przesłać na adres: wraz z tytułem wiersza uwzględnionego utworu, datą wykonania zdjęcia, imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Termin nadsyłania prac: 07.06.2021r.

Wyniki konkursu oraz prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację swojej pracy.

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

 • oryginalne ujęcie tematu
 • zgodność zdjęcia z treścią wiersza                                                       
 • kreatywność

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w obu konkursach.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.