• Dzisiaj jest: 03 marca 2024
  • Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
  • Wakacje już za:
    • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Szanowni Rodzice!

 

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej po długotrwałej nauce zdalnej Minister Edukacji i Nauki wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6)       po § 10e dodaje się § 10f–10n w brzmieniu:

㤠10f. 1. Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:

1)       szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,

- mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „zajęciami wspomagającymi”.

Widząc potrzeby Waszych dzieci zwracam się do Państwa z prośbą o deklaracje w jakich zajęciach wspomagających chcielibyście Państwo, aby Wasze dzieci uczestniczyli.

Proszę o złożenie stosownej deklaracji pisemnej w sekretariacie szkoły  ( wzór dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Rodzica- Dokumenty do pobrania ) oraz bezpośredni do mnie ( za pośrednictwem wiadomości poprzez E-dziennik)

Pozdrawiam

Jolanta Tracz

 

Dokument do pobrania: DOCXdeklaracja- zajęcia wspomagajace.docx (22,67KB)