4b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia PZ 14 j.polski CF 15   j.polski CF 15 j.mn.niemiec DP 21
2 8:55- 9:40 j.mn.niemiec DP 22 j.angielski EP 22 j.angielski EP 21 j.polski CF 15 matematyka MM 13
3 9:50-10:35 wf-1/2 #dz4 Hala 1
wf-2/2 #ch4 Hala 2
religia PZ 17 przyroda AA 18 plastyka PL 23 j.angielski EP 21
4 10:45-11:30 technika WK 23 matematyka MM 13 godz.wych WK 23 muzyka PL 23 j.polski CF 15
5 11:50-12:35 j.polski CF 15 pozal.wiedzy WK 23 matematyka MM 13 przyroda AA 18 wf-1/2 #dz4 Hala 1
wf-2/2 #ch4 Hala 2
6 12:40-13:25 informatyka JP 19   wf-1/2 #dz4 Hala 1
wf-2/2 #ch4 Hala 2
matematyka MM 13 historia AK 17
7 13:30-14:15 zdw #wP4 16   wf-1/2 #dz4 Hala 1
wf-2/2 #ch4 Hala 2
zdw #wM4 13  
Drukuj plan
wygenerowano 03.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum