• Dzisiaj jest: 18 czerwca 2024
  • Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
  • Wakacje już za:
    • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

 

02.11.2023

03.11.2023

02.05.2024

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

31.05.2024

 

Zgodnie z przepisami §5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w określonym dla danego typu szkoły wymiarze. Decyzja o liczbie i dacie dni wolnych ustalonych w tym trybie należy wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły i rady szkoły, a w przypadku szkół i placówek, w których rada nie została powołana - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.